СП "Дрворед храста"

Споменик природе “Дрворед храстова код Бачког Петровог Села”

Заштићено подручје Споменик природе “Дрворед храстова код Бачког Петровог Села” се налази на самом улазу у насеље Бачко Петрово Село које се налази на територији општине Бечеј, у Јужнобачком управном округу Аутономне Покрајине Војводине, у Републици Србији.
Насеље Бачко Петрово Село је подигнуто на алувијалној равни Тисе, удаљено око један километар од обале реке Тисе. Налази се североисточно од Бечеја, од кога је удаљено 12.3 км.
Целокупна површина заштићеног простора СП “Дрворед храстова код Бачког Петровог Села” налази се у државном власништву.
Дрворед храстова код Бачког Петровог Села је један од најстаријих сачуваних дрвореда храста лужњака у Републици Србији, чија је старост процењена на 140 до 160 година.
Формиран је од стабла храста лужњака (Qуерцус робур Л.) и представља специфичну просторну целину која доминира простором. Дрворед храстова је двострани, једноредни, хомогени дрворед, чија је дужина око 1500 м, а ширина у просеку око 25 м. Састоји се од 46 стабала храста лужњака са десне стране и 38 стабала са леве стране пута Бечеј- Бачко Петрово Село.

Дрворед храстова под заштиту државе стављен је 1975. године.

Споменик природе ботаничког карактера на управљање је одлуком Скупштине општине Бечеј поверен је ЈП „Комуналац“ које ће бити задужено да спроведи санитарну сечу стабала и уреди дрворед.

Санација дрвореда

Током 2017. године реализована је Студија санације Споменика природе „Дрворед храстова код Бачког Петровог Села“, коју је урадио Покрајински завод за заштиту природе.
Дрворед је, Решењем Скупштине општине Бечеј, 1975. године стављен под заштиту и припада заштићеном подручју локалног значаја треће категорије. У међувремену су разни фактори утицали да стабла пропадају, па је било крајње време да се спроведу мере санације и касније неге споменика природе. Радови су, одлуком бечејског парламента, поверени ЈП „Комуналац“ уз надзор стручњака Покрајинског завода за заштиту природе. У складу са поменутом Студијом, уклонила су се дотрајала стабла храста лужњака и стабла која не припадају овој врсти дрва и на њихова места засадила су се нови засади храста лужњака, а на преосталим стаблима спровеле су се мера неге и заштите.

Погледајте промо видео