Јавни позиви за 2017. годину

2

Позив за давање у закуп на једногодишње одржавање земљиште у јавној својини до привеђења намени путем прикупљања понуда

Позив

1

Јавно предузеће за комуналне услуге Комуналац Бечеј тражи пословни простор на подручју прве зоне у улици Главна у Бечеју за узимање у дугорочни закуп

Позив