Јабна набавка за 2018. годину

16

Набавка услуга са набавком материјала за одржавање општинских путева и улица - зимска служба
Јавна набавка мале вредности бр. 14/2018


Обавештење о закљученом уговору
Одлука о додели уговора
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

14

Набавка радова - Одржавања тротоара
Јавна набавка мале вредности бр. 12/2018


Обавештење о закљученом уговору
Одлука о додели уговора
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

13

Набавка услуга - Услуга одржавања семафора
Јавна набавка мале вредности бр. 11/2018


Обавештење о закљученом уговору
Одлука о додели уговора
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

12

Набавка услуга у јавној мобилној телекомуникационој мрежи
Јавна набавка мале вредности бр. 10/2018


Обавештење о закљученом уговору
Одлука о додели уговора
Измена конкурсне документације
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

8

Набавка услуга - Услуге у области хортикултуре
Јавна набавка мале вредности бр. 07/2018


Обавештење о закљученом уговору
Одлука о додели уговора
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

7

Набавка добара - Цветни садни материјал
Јавна набавка мале вредности бр. 06/2018


Обавештење о закљученом уговору
Одлука о додели уговора
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

4

Набавка услуга - уклањање, транспорт и унистење лешева и отпада животињског порекла на период од 8 месеци
Јавна набавка у отвореном поступку бр. 03/2018


Обавештење о закљученом уговору
Одлука о додели уговора
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

1

Набавка услуга - одржавање јавне расвете
Јавна набавка мале вредности бр. 01/2018


Обавештење о закљученом уговору
Одлука о додели уговора
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација