Јабна набавка за 2017. годину

21

Набавка добара - урбани мобилијар
Јавна набавка мале вредности бр. 18/2017


Одлука о обустави поступка јавне набавке

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

20

Набавка услуга - уклањање, транспорт и унистење лешева и отпада животињског порекла
Јавна набавка мале вредности бр. 17/2017


Обавештење о закљученом уговору
Одлука о додели уговора
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

18

Набавка радова - уређење банкина
Јавна набавка мале вредности бр. 16/2017


Обавештење о закљученом уговору
Одлука о додели уговора
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

17

Набавка услуга - Зимска служба 2017/2018
Јавна набавка мале вредности бр. 15/2017


Обавештење о закљученом уговору
Одлука о додели уговора
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

13

Набавка услуга - Одржавање вертикалне саобраћајне сигнализације
Јавна набавка мале вредности бр. 11/2017


Обавештење о закљученом уговору
Одлука о додели уговора
Produženje roka
Измена конкурсне документације
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

11

Набавка радова - Одржавања семафора
Јавна набавка мале вредности бр. 10/2017


Обавештење о закљученом уговору
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора

10

Набавка добара - Електрична енергија
Отворени поступак јавне набавке бр. 9/2017


Обавештење о закљученом уговору
Одлука о додели уговора
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

9

Набавка радова - Крпљење ударних рупа
Јавна набавка мале вредности бр. 8/2017


Обавештење о закљученом уговору
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора

8

Набавка услуга - Одржавање возила и машина
Јавна набавка мале вредности бр. 7/2017


Обавештење о закљученом уговору
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора

7

Набавка добара - Посуде за одлагање отпада
Јавна набавка мале вредности бр. 6/2017


Обавештење о закљученом уговору
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора

6

Набавка добара - Набавка цвећа за сезонску садњу
Јавна набавка мале вредности бр. 5/2017


Обавештење о закљученом уговору
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора

5

Набавка добара - Гориво - гас
Јавна набавка мале вредности бр. 1П/2017


Обавештење о закљученом уговору
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора

4

Набавка услуга - Обележавање хоризонталне саобраћајне сигнализације
Јавна набавка мале вредности бр. 4/2017


Обавештење о закљученом уговору
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора

2

Набавка добара - Електрична енергија
Јавна набавка мале вредности бр. 2/2017


Обавештење о закљученом уговору
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора