Јавни позиви за 2019. годину

2

Јавни позив за давање у закуп на једногодишње одржавање земљиштe у јавној својини до привођења намени путем прикупљања понуда

Позив

1

Јавни позив за прикупљање писмених понуда за куповину пословног простора

Позив