Јавна набавка за 2020. годину

11

Набавка услуга: Одржавање возила и машина
Јавна набавка мале вредности бр. 11/2020


Одлука о додели уговора Партија 2
Одлука о додели уговора Партија 1

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

10

Набавка добара: Набавка горива
Јавна набавка мале вредности бр. 10/2020


Одлука о додели уговора

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

7

Набавка добара: ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
Јавна набавка у отвореном поступку бр. 07/2020


Обавештење о закљученом уговору
Одлука о додели уговора

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

5

Набавка добара – опрема за дечија игралишта
Јавна набавка мале вредности бр. 05/2020


Обавештење о закљученом уговору
Одлука о додели уговора

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

4

Набавка услуга – у области хортикултуре-кошење
Јавна набавка у отвореном поступку бр. 04/2020


Обавештење о закљученом уговору
Одлука о додели уговора

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

3

Набавка услуга – у области хортикултуре-орезивање дрвећа
Јавна набавка у отвореном поступку бр. 03/2020


Обавештење о закљученом уговору
Одлука о додели уговора

Измена конкурсне документације

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

2

Набавка радова – са набавком материјала за одржавање општинских путева и улица на територији Општине Бечеј у зимском периоду 2020/2021- зимска служба
Јавна набавка мале вредности бр. 02/2020


Обавештење о закљученом уговору
Одлука о додели уговора

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

1

Набавка у отвореном поступку - одржавање јавне расвете
Јавна набавка бр. 01/2020


Обавештење о закљученом уговору
Одлука о додели уговора

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација