Јавна набавка за 2020. годину

3

Набавка услуга – у области хортикултуре-орезивање дрвећа
Јавна набавка у отвореном поступку бр. 03/2020


Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

2

Набавка радова – са набавком материјала за одржавање општинских путева и улица на територији Општине Бечеј у зимском периоду 2020/2021- зимска служба
Јавна набавка мале вредности бр. 02/2020


Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

1

Набавка у отвореном поступку - одржавање јавне расвете
Јавна набавка бр. 01/2020


Одлука о додели уговора

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација