Јавни позиви за 2021. годину

1

ЈАВНА ЛИЦИТАЦИЈА/Продаја основних средстава.

Позив

1

ЈАВНА ЛИЦИТАЦИЈА/Продаја расходованих основних средстава.

Позив