Јавни позиви за 2021. годину

1

ЈАВНА ЛИЦИТАЦИЈА/Продаја основних средстава 13.05.2021.

Позив

1

ЈАВНА ЛИЦИТАЦИЈА/Продаја расходованих основних средстава

Позив