Јавна набавка за 2019. годину

24)

Набавка радова - реконструкција тротоара
Јавна набавка мале вредности бр. 24/2019


Обавештење о закљученом уговору
Одлука о додели уговора

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

22)

Набавка услуга - уклањање, транспорт и унистење лешева и отпада животињског порекла на период од 12 месеци
Јавна набавка мале вредности бр. 22/2019


Обавештење о закљученом уговору
Одлука о додели уговора

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

20)

Набавка добара - опрема за дечија игралишта
Јавна набавка мале вредности бр. 20/2019


Обавештење о закљученом уговору
Одлука о додели уговора

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

19)

Набавка usluga - Одржавање семафора
Јавна набавка мале вредности бр. 19/2019


Обавештење о закљученом уговору
Одлука о додели уговора

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

18)

Набавка радова - реконструкција тротоара
Јавна набавка мале вредности бр. 18/2019


Обавештење о закљученом уговору
Одлука о додели уговора

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

16)

Набавка услуга: услуге у области хортикултуре
Јавна набавка у отвореном поступку 16/2019


Обавештење о закљученом уговору
Одлука о додели уговора

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

15)

Набавка добара - набавка гранулиране хране за псе
Јавна набавка мале вредности бр. 15/2019


Обавештење о закљученом уговору
Одлука о додели уговора

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

14)

Набавка у отвореном поступку - уклањање, транспорт и уништавање лешева и отпада животињског порекла на период од 7 месеци
Јавна набавка бр. 14/2019


Обавештење о закљученом уговору
Одлука о додели уговора

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

10) 20.03.2019

Набавка добара - сезонско цвеће и саднице
Јавна набавка мале вредности бр. 10/2019


Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

8

Набавка у отвореном поступку - набавка добара: електрична енергија
Јавна набавка бр. 08/2019


Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

6

Набавка радова - са набавком материјала за одржавање општинских путева и улица на територији Општине Бечеј у зимском периоду 2019/2020 - зимска служба
Јавна набавка мале вредности бр. 06/2019


Обавештење о закљученом уговору
Одлука о додели уговора

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

5

Набавка у отвореном поступку - одржавање јавне расвете
Јавна набавка бр. 05/2019


Обавештење о закљученом уговору
Одлука о додели уговора

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

1

Набавка услуга - уклањање, транспорт и унистење лешева и отпада животињског порекла на период од 5 месеци
Јавна набавка мале вредности бр. 01/2019


Обавештење о закљученом уговору
Одлука о додели уговора
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација