Јавна набавка за 2019. годину

13) 13.05.2019

Набавка радова - летње одржавање путева и улица
Јавна набавка у отвореном поступку бр. 13/2019


Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

10) 20.03.2019

Набавка добара - сезонско цвеће и саднице
Јавна набавка мале вредности бр. 10/2019


Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

8

Набавка у отвореном поступку - набавка добара: електрична енергија
Јавна набавка бр. 08/2019


Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

6

Набавка радова - са набавком материјала за одржавање општинских путева и улица на територији Општине Бечеј у зимском периоду 2019/2020 - зимска служба
Јавна набавка мале вредности бр. 06/2019


Обавештење о закљученом уговору
Одлука о додели уговора

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

5

Набавка у отвореном поступку - одржавање јавне расвете
Јавна набавка бр. 05/2019


Обавештење о закљученом уговору
Одлука о додели уговора

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

1

Набавка услуга - уклањање, транспорт и унистење лешева и отпада животињског порекла на период од 5 месеци
Јавна набавка мале вредности бр. 01/2019


Обавештење о закљученом уговору
Одлука о додели уговора
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација