A HOLT TISZA TERMÉSZETI ÉRTÉKEI
Természetvédelmi Park, STARA TISA KOD BISERNOG OSTRVA, melynek a magyar népi megnevezése GYÖNGYSZIGET MELLETTI HOLT TISZA 391 hektáron terül el, ebből 6% II (másodfokú) a többi III (harmadfokú) védettség alá van helyezve. Három község - Becse, Törökbecse és Zsablja - területén a védett környék mintegy 3801 ha. Ez a leghosszabb holt ága a Tisza folyónak Vajdaságban, 24,5 km. A Szerb Köztársaság természetvédelmi rangsorolásában a III (harmadfokú), a Természetvédelmi Világszövetség (IUCN) szerint V (ötödfokú) védettségi szintet élvez.A védett területen a felszíni vizek dominálnak nádasokkal mezőkkel és erdőkkel övezve. A természetvédelem alá helyezés célja a fennmaradt területek megőrzése, melyek számos kiveszőfélben lévő növény- és állatfajnak nyújtanak menedéket, melyek nagyon könnyen eltűnhetnek a környezetünkből.

A természetvédelmi park legjelentősebb növénye a tavirózsa, amely Szerbia természeti növényritkaságai közé tartozik. A park vízi növényei egyes természettudósok szerint Európa egy részén maradványfajnak, reliktumnak tekinthetők, mint a süllőhínár, békalencse, vízidara, tófonál. A biológiai sokféleség fenntartása végett fontos a tavi káka és a tófonál melyek veszélyeztetettségük alapján felkerültek az IUCN listájára, ezért a szerbiai Előzetes Vörös növénylistán is megtalálhatók. Itt 23 halfaj található, pl. naphal, ezüst kárász, bodorka, süllő, ponty, harcsa, jász. A legveszélyeztettebb fajok a szivárványos ökle, garda, ponty, csuka, balin, melyek területeit törvényes úton kell védeni (a berni konvenció szerint).

Ezen a területen található 7 fajta kétéltű és 3 fajta hüllő is. A terület fenntartása fontos a meglévő fajok megóvásának érdekében, mert ez nélkülözhetetlen a túléléshez és a szaporodáshoz, közülük némelyek természeti ritkaságnak is számítanak. A vizsgált területen 166 madárfaj él, ebből 87 védett faj a szerbiai védett természeti ritkaságok rendelete szerint. Egyesek a Világ legveszélyeztetettebb csoportjába tartoznak mint a kis kárókatona, cigányréce, réti sas. Ezek ritka vendégei, vagy csak átmenetileg telepednek le a Természetvédelmi parkban. A CITES-listán kimagaslóan fokozott védettséget élvez a kerecsensólyom, rétisas, gyöngybagoly.

A Holt-Tisza területén fészkelő madarak védelmére külön figyelmet kell fordítani, főleg a ritka fajokra mint a bölömbika, barna réti héja, kis vízi csibe, kékbegy. Ezeknek a madaraknak a legmegfelelőbb környezet a nádas és környéke. Gazdag az emlősök világa is, ezek közül veszélyeztetett a vidra, nyest, borz és a hermelin. Ugyanolyan veszélyt jelent rájuk az ember, mint a környezetük megszűnése. A felsorolt fajok mindegyike részt vesz a táplálékláncban és hozzájárul a vízi ökoszisztéma fennmaradásához.MIT TEHETÜNK MEGÓVÁSUK ÉRDEKÉBEN?
A három község képviselő-testületének határozata alapján e terület védetté lett nyilvánítva. A határozat meghozatalát a Természetvédelmi Intézet többéves kutatómunkája előzte meg. A területre vonatkozó természetvédelmi előírásokat, korlátozásokat és feladatokat külön rendelet tartalmazza, amelynek célja, hogy úgy szabályozza a területen zajló tevékenységeket, hogy azok a legkevésbé veszélyeztessék a park élővilágát.
A természetvédelmi szakemberek folyamatosan figyelemmel kisérik a veszélyeztetett állományt (pl. madárfészkek, növényritkaságok számlálása és térképezése). A Természetvédelmi park kezelője az óbecsei Komunalac közvállalat, amely a saját szakemberei és őrszolgálata segítségével kiséri, felügyeli és bejegyzi az eseményeket valamint útbaigazítja és segíti az idelátogatókat. Figyelemmel kísérik a fajok populációját és megakadályozzák a nem kívánt fajok elszaporodását és közreműködnek a különféle egyesületekkel.

A telkek tulajdonosainak a part menti területet szabadon kell hagyniuk (ami a kijelölések, kisérletezések és az őrszolgálat munkájához szükséges.)Mindekinek kötelessége betartani a terület kezelőjének a viselkedési normákról szóló szabályzatát.
Fontos tudnivalók:
- a terület kezelőjének a jóváhagyását kell kérni bármilyen tevékenységhez
- a mólók legfeljebb 20 m2-es, fából készült építmények lehetnek, építésükhöz a kezelő jóváhagyása szükséges
- tilos a terület tulajdonságainak megváltoztatása
- a tiltott helyen tilos a sporthorgászat
- a dokumentumok ellenőrzését az őrszolgálat végzi
- az előre bejelentett csoportos látogatásokhoz a kezelő biztosít vezetőt
- 2011-től csak elektromos csónakkal engedélyezett a közlekedés
- tilos 2,9 kW-tól erősebb motoros vízi járművekkel közlekedni
- tilos a hulladékanyag kirakása és a környezetszennyezés bármilyen módjaA természetvédelmi törvény rendelete szerint a II. (másodfokú) védettséget élvező területek természetvédelmi értékeinek használata szigorúan korlátozott és ellenőrzött.

II. (másodfokú) védettséget élveznek a nádasok, mert ezeken a területeken zajlanak a legfontosabb természeti folyamatok, mint a fészkelés és az ívás.

Hogy mindez háborítatlanul menjen végbe A természeti ritkaságok megóvásáról szóló rendelet (Sl.glasnik RS, b. 50/93) határozatait alkalmazzuk.Az egész galéria megtekintéséhez kattintson bármelyik képre!

A terület kezelője:
"KOMUNALAC" Közvállalat
, 21220 Óbecse, Vadász u. 5. Tel./Fax.: 021/6911-760

A szakmai felügyeletet végzi:
SZERBIAI TERMÉSZETVÉDELMI INTÉZET munkaegysége - Újvidék

21000 Novi Sad, Radnička 20. Tel.: 021/4896-301

Az illetékes felügyelőség:
A TERMÉSZETVÉDELMI ÉS A FENNTARTHATÓSÁGI FEJLŐDÉS TARTOMÁNYI TITKÁRSÁGA
21000 Novi Sad, Mihajla Pupina 16. Tel.: 021/423-791

"KOMUNALAC" - Kommunális szolgáltatást végzõ közvállalat
Óbecse, Vadász utca 5.
Igazgató: 021/21 02 900
Parkolási szolgáltatás: 021/6915-714
Jogi osztály és a számvezetőségi főnőke: 021/6919-577
Kőzvilágitás az utakon és PP "STARA TISA": 021/6911-760
Zöldesítés és menyhely: 021/6913-570
Könyvelõség: 021/21 02 901
Temetkezés: 021/6913-160
Virágüzlet: 021/6913-454
Nagy piac: 021/6912-184
Telafax: 021/6911-760
E-mail: office@komunalacbecej.com