Proizvodnja
Starajući se o ulepšavanju grada naše preduzeće se bavi proizvodnjom raznovrsnog cveća, sadnica i ukrasnog šiblja.U staklenicima se proizvodi letnji rasad (muškatle, tagetes, petonija, salvija, cinerarija, dan i noć, ...) i razno saksijsko cveće za dalju prodaju.U našim prodajnim objektima vršimo prodaju cveća i cvetnih dekoracija, sadnica i ukrasnog šiblja.
Javno preduzeće za komunalne usluge "KOMUNALAC"
Bečej, Lovačka 5.
Direktor: 021/21 02 900
Parking služba: 021/6915 714
Pravna služba i šef računovodstva: 021/6919-577
Javna rasveta, putevi i PP "STARA TISA": 021/6911 760
Računovodstvo: 021/21 02 901
Zelenilo i azil: 021/6913-570
Pogrebno: 021/6913 160
Prodavnica cveća: 021/6913 454
Velika pijaca: 021/6912-184
Telafax: 021/6911-760
E-mail: office@komunalacbecej.com