Prijava kvara
Prijavu kvara možete obaviti
putem telefona 021/6911-760
(radnim danima od 8 do 14 časova)
ili putem ovog formulara:

Vaše ime i prezime:*


Vaša e-mail adresa:*


Kontakt telefon:


Ulica i broj kvara:*


Vrsta kvara:*


Vaša poruka:*Javno preduzeće za komunalne usluge "KOMUNALAC"
Bečej, Lovačka 5.
Direktor: 021/21 02 900
Parking služba: 021/6915 714
Pravna služba i šef računovodstva: 021/6919-577
Javna rasveta, putevi i PP "STARA TISA": 021/6911 760
Računovodstvo: 021/21 02 901
Zelenilo i azil: 021/6913-570
Pogrebno: 021/6913 160
Prodavnica cveća: 021/6913 454
Velika pijaca: 021/6912-184
Telafax: 021/6911-760
E-mail: office@komunalacbecej.com