ZOO-HIGIJENIČAR I PRIHVATILIŠTE ZA PSE
Rad zoo-higijeničara je hvatanje pasa lutalica u naseljenim mestima opštine Bečej po pozivu građana i po nalogu inspektora, i sakupljanje leševa životinja sa javnih površina i iz domaćinstava.

Prihvatilište obavlja posao privremenog smeštaja i zbrinjavanja pasa lutalica.

Prihvatilište za pse
Kontakt osoba: Česak Šandor
Telefon: 064 893 1707

Zoo-Higijeničar
Kontakt osoba: Tuza Mikloš
Telefon: 064 893 1710

Javno preduzeće za komunalne usluge "KOMUNALAC"
Bečej, Lovačka 5.
Direktor: 021/21 02 900
Parking služba: 021/6915 714
Pravna služba i šef računovodstva: 021/6919-577
Javna rasveta, putevi i PP "STARA TISA": 021/6911 760
Računovodstvo: 021/21 02 901
Zelenilo i azil: 021/6913-570
Pogrebno: 021/6913 160
Prodavnica cveća: 021/6913 454
Velika pijaca: 021/6912-184
Telafax: 021/6911-760
E-mail: office@komunalacbecej.com