Pijace
Staramo se o dve gradske pijace koje su uređene i snabdevene proizvodima zemljoradnika, zanatlija i drugih preduzetnika u cilju obezbeđenja kvalitetnog i urednog zadovoljenja potreba kupaca i potrošača.


trgovina na malo na tezgama i pijacama

Pružanje usluga tržnice na malo se obavlja u gradu Bečeju i to na:
- Gradskoj pijaci na prostoru između ulica Sv. Markovića i ulice Zelena
- Novoselskoj maloj pijaci u Novom Selu na Trgu Bratstva i jedinstva

Javno preduzeće za komunalne usluge "KOMUNALAC"
Bečej, Lovačka 5.
Direktor: 021/21 02 900
Parking služba: 021/6915 714
Pravna služba i šef računovodstva: 021/6919-577
Javna rasveta, putevi i PP "STARA TISA": 021/6911 760
Računovodstvo: 021/21 02 901
Zelenilo i azil: 021/6913-570
Pogrebno: 021/6913 160
Prodavnica cveća: 021/6913 454
Velika pijaca: 021/6912-184
Telafax: 021/6911-760
E-mail: office@komunalacbecej.com