Parking služba
Parking služba u okviru JP "Komunalac" Bečej za održavanje mirujućeg saobraćaja.

U delatnost preduzeća spada održavanje, uređenje, opremanje i naplata korišćenja parking mesta.

Cilj:
- smanjenje saobraćaja u centralnim delovima grada,
- stimulisanje kratkotrajnog parkiranja,
- povećanje obrta parkiranja na javnim parkiralištima.

Naplata naknade korišćenja parkinga:
- putem mobilnog telefona slanjem SMS poruka
- kupovinom Parking karti na kioscima
- kupovinom Mesečnih i godišnjih parking karata

Obaveštavaju se korisnici da prilikom plaćanja parking karte slanjem SMS poruke zaključuju ugovor o korišćenju usluga sa „JP Komunalac Bečej“, pri čemu operateri elektronskih komunikacija istupaju isključivo kao zastupnici „JP Komunalac Bečej“ u postupku zaključenja odnosnog ugovora i naplate cene parking karte, te da se korisnici za sva eventualno sporna pitanja mogu obratiti direktno „JP Komunalac Bečej“. Takođe, obaveze korisnika prema „JP Komunalac Bečej“ smatraće se izmirenim kada korisnik izmiri svoje obaveze prema operateru u pogledu kupljenih parking karata.


Postupak plaćanja parkinga SMS porukom:

1. Ukucajte registarsku oznaku Vašeg vozila velikim slovima i bez razmaka u telo poruke.
Objašnjenje za plaćanje SMS-om za vozila sa novim registarskim oznakama: Ukoliko Vaše vozilo ima registarsku oznaku sa dijakritičkim karakterima Ć, Č, Š, Ž ili Đ, a Vaš mobilni telefon ne poseduje mogućnost unosa u ovom obliku, umesto toga unesite C, S, Z ili D.

2.
Plaćanje naknade parkiranja slanjem SMS poruke na broj 8521 upisivanjem registarske oznake motornog vozila bez razmaka, je 20,00 dinara po svakom započetom času.
Plaćanje naknade parkiranja slanjem SMS poruke na broj 8522 upisivanjem registarske oznake motornog vozila bez razmaka, je 100,00 dinara za dnevnu kartu.

3. Ubrzo ćete dobiti povratnu poruku sa informacijom o uspešnoj uplati parking mesta.

4. Nekoliko minuta pre isteka jednog sata dobićete poruku, koja Vas podseća kada ističe vreme parkiranja, kako bi ste mogli produžiti parking ili blagovremeno ukloniti vozilo.


Telefon za servisne informacije:
Radnim danom:
od 8:00 do 15:00 časova
Tel.: 021 / 69 11 760

E-mail za pitanja:
parking.becej@gmail.com


Javno preduzeće za komunalne usluge "KOMUNALAC"
Bečej, Lovačka 5.
Direktor: 021/21 02 900
Parking služba: 021/6915 714
Pravna služba i šef računovodstva: 021/6919-577
Javna rasveta, putevi i PP "STARA TISA": 021/6911 760
Računovodstvo: 021/21 02 901
Zelenilo i azil: 021/6913-570
Pogrebno: 021/6913 160
Prodavnica cveća: 021/6913 454
Velika pijaca: 021/6912-184
Telafax: 021/6911-760
E-mail: office@komunalacbecej.com