O nama
Zelenilo je ukras grada!
Komunalac Bečej je osnovan 1953.godine, od 1989.godine posluje kao javno preduzeće za komunalne usluge u cilju obavljanja komunalne delatnosti od opšteg interesa.

Staramo se o ulepšavanju grada !Bečej je grad velikih trgova, širokih ulica i zelenih površina.
Da bi uvek bio čist i zelen potrebno je mnogo truda i ljubavi.

Više od 50 godina brinemo da grad bude čistiji, uredniji, lepši.

Delatnosti preduzeća:
- uređenje i održavanje javnih zelenih površina, parkova i rekreacionih površina
- održavanje čistoće javnih površina
- upravljanje zaštićenim prirodnim dobrom - Park Prirode Stara Tisa kod Bisernog ostrva
- gajenje i prodaja na malo voćnih sadnica, cveća, ukrasnog bilja
- pijace
- uređenje i održavanje groblja i pogrebne uslugeAktivnosti u poslovanju JP"Komunalac" usmerene su ka lepšem, kvalitetnijem i boljem življenju građana Bečeja.

Za čisto i zdravo prirodno i urbano okruženje!

Javno preduzeće za komunalne usluge "KOMUNALAC"
Bečej, Lovačka 5.
Direktor: 021/21 02 900
Parking služba: 021/6915 714
Pravna služba i šef računovodstva: 021/6919-577
Javna rasveta, putevi i PP "STARA TISA": 021/6911 760
Računovodstvo: 021/21 02 901
Zelenilo i azil: 021/6913-570
Pogrebno: 021/6913 160
Prodavnica cveća: 021/6913 454
Velika pijaca: 021/6912-184
Telafax: 021/6911-760
E-mail: office@komunalacbecej.com