2019
 
Nabavka dobara - sezonsko cveće i sadnice
Javna nabavka male vrednosti br. 10/2019
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
 
Prva izmena plana javnih nabavki za 2019. godinu
 
Nabavka dobara - nabavka goriva
Javna nabavka br. 09/2019
Odluka o obustavi postupka javne nabavke
Dodatne informacije

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
 
Nabavka u otvorenom postupku - nabavka dobara: električna energija
Javna nabavka br. 08/2019
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
 
Nabavka usluga - u oblasti hortikulture
Javna nabavka br. 07/2019
Odluka o dodeli ugovora

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
 
Nabavka radova - sa nabavkom materijala za održavanje opštinskih puteva i ulica na teritoriji Opštine Bečej u zimskom periodu 2019/2020 - zimska služba
Javna nabavka male vrednosti br. 06/2019
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Odluka o dodeli ugovora

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
 
Nabavka u otvorenom postupku - održavanje javne rasvete
Javna nabavka br. 05/2019
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Odluka o dodeli ugovora

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
 
Nabavka radova - održavanje vertikalne saobraćajne signalizacije
Javna nabavka male vrednosti br. 04/2019
Obaveštenje о podnetom zahtevu za zaštitu prava

Odluka o dodeli ugovora

Dodatne informacije

Produženje roka za dostavu ponuda
Izmena konkursne dokumentacije

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
 
Nabavka radova - farbanje horizontalne saobraćajne signalizacije
Javna nabavka male vrednosti br. 03/2019
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Odluka o dodeli ugovora

Pojašnjenje konkursne dokumentacije

Dodatne informacije
Dodatne informacije
Produženje roka za dostavu ponuda

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
 
Nabavka usluga - održavanje vozila i mašina
Javna nabavka male vrednosti br. 02/2019
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 3
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 2
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 1
Odluka o dodeli ugovora - partija 3
Odluka o dodeli ugovora - partija 2
Odluka o dodeli ugovora - partija 1
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
 
Nabavka usluga - uklanjanje, transport i unistenje leševa i otpada životinjskog porekla na period od 5 meseci
Javna nabavka male vrednosti br. 01/2019
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Odluka o dodeli ugovora
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
 
Plan nabavki za 2019. godinu

Javno preduzeće za komunalne usluge "KOMUNALAC"
Bečej, Lovačka 5.
Direktor: 021/21 02 900
Parking služba: 021/6915 714
Pravna služba i šef računovodstva: 021/6919-577
Javna rasveta, putevi i PP "STARA TISA": 021/6911 760
Računovodstvo: 021/21 02 901
Zelenilo i azil: 021/6913-570
Pogrebno: 021/6913 160
Prodavnica cveća: 021/6913 454
Velika pijaca: 021/6912-184
Telafax: 021/6911-760
E-mail: office@komunalacbecej.com